Lantbruk

Vi driver ett mindre lantbruk med inrikting på

köttproduktion. Slutade våren 2010.569 Dallas av Värsjö

569 Dallas av Värsjö

Detta har vi gjort sedan 2006,

dessförinnan , hade vi mjölkkor i ett femtontal år.

 

Nu har vi Höns och Biodling.

Våra dvärgsilkeshöns

Inom lantbruk kan vi vara behjälpliga med

Mjölkning

alt

Djurskötsel (främst Nötkreatur)

Stängsling

Stalltvätt

Traktorkörning (med eller utan egen traktor)

Röjning med motor- och röjsåg.

Skogsplantering.

Biskötsel